Cenník

Vstupný poplatok 2,00% z investovanej sumy
Výstupný poplatok bez poplatku
Poplatok za sprostredkovanie pôžičky bez poplatku
Poplatok za sprostredkovanie equity investície bez poplatku
Spracovanie prijatej platby bez poplatku
Registrácia na platforme bez poplatku
Mesačný poplatok za vedenie investorského účtu bez poplatku
Služba spojenia investorov* vo výške nevyhnutne vynaložených nákladov súvisiacich so službou
Pokuta za porušenie zmluvných povinností* vo výške nevyhnutne vynaložených nákladov súvisiacich s nápravou
Informácia na žiadosť tretích osôb* vo výške nevyhnutne vynaložených nákladov
Poplatky spojené s administráciou SPV** vo výške nevyhnutne vynaložených nákladov
* Služba bude spoplatnená iba v prípade, ak zo strany platformy dôjde k jej reálnemu využitiu.
** Služba bude spoplatnená iba v prípade, ak bude počet investorov v SPV vyšší ako 50

Cenník je aktuálny ku dňu 13.5.2022. Spoločnosť Across Crowd s.r.o. si vyhradzuje právo ďalších zmien v cenníku v zmysle VOP.